ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทเรียนดี/ความสามารถพิเศษ/สอบคัดเลือก รอบที่ 2 และโควตาพื้นที่โรงเรียนในภาคใต้ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

phetchaburi25661215-2