คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกวดนักศึกษาต้นแบบ IT Ambassador & LGBTQ+ 2023

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมการประกวดนักศึกษาต้นแบบ
IT Ambassador & LGBTQ+ 2023

         อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมการประกวดนักศึกษาต้นแบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Ambassador & LGBTQ+ 2023 ณ ห้องประชุมนิทัศน์เพียกขุนทด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เมื่อวันก่อนนี้ โดยมีอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

            สำหรับผลการประกวด ดาวประจำปี 2566 ได้แก่ นางสาวปิยฉัตร เทียนภู่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.) เดือนประจำปี 2566 ได้แก่ นายศิวกร พรพชรพล สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล รางวัล Popular vote ได้แก่ นายมังกร น้อยนารายณ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี