ราชภัฏเพชรบุรีรวมพลังบริจาคโลหิต

คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมบริจาคโลหิต ป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิต

          คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมบริจาคโลหิต ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ ห้องเอกศักดิ์เอกลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

             การบริจาคโลหิตในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้ที่ต้องการเลือดในการรักษาและผ่าตัดแล้ว ยังเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตเชิงรุก โดยโลหิตที่ได้รับการบริจาคในครั้งนี้จะนำไปคัดแยกตามกรุ๊ปเลือด พร้อมส่งไปตรวจสอบ กลั่นกรอง เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยในยามฉุกเฉินต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี