คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬา E-Sport (ROV)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขันคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬา E-Sport (ROV) ประเภททีมผสม

           คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมการแข่งขันคัดตัว เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬา E-Sport (ROV) ประเภททีมผสม โดยมีอาจารย์กรกรต เจริญผล รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยอาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา และอาจารย์ดนัย เจษฎาฐิติกุล ผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการแข่งขันทักษะ พ.จ.น.ก. ด้านการแข่งขันกีฬา E-Sport พร้อมทั้งบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขัน เมื่อวันก่อนนี้ ณ ห้องประชุมวรชัยเยาวปราณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

        โดยทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันในครั้งนี้ จะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน E-Sport (ROV) ประเภททีมผสม ในการแข่งขันทักษะ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 44 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี