กีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 44 “อรพิมพ์เกมส์”

กีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 44 "อรพิมพ์เกมส์"

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการประชุม พร้อมด้วยนายธนเดช แก้วเสียง นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 44 “อรพิมพ์เกมส์” ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

            โดยผลการแข่งขันกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีดังนี้

  1. วอลเลย์บอล (ญ) เหรียญทอง

  2. วอลเลย์บอล (ช) เหรียญทองแดง

  3. เซปักตะกร้า เหรียญทอง

  4. บาสเกตบอล เหรียญทอง

  5. ฟุตบอล เหรียญเงิน

  6. แชร์บอล (ญ) เหรียญทอง

  7. จานร่อน เหรียญเงิน

  8. เปตอง

– ทีมหญิง เหรียญทอง

– ทีมชาย เหรียญทองแดง

– คู่ผสม เหรียญทองแดง

– หญิงคู่ เหรียญเงิน

– ชายคู่ เหรียญทองแดง

  1. แบตมินตัน

– หญิงคู่ เหรียญเงิน

– ชายคู่ เหรียญเงิน

– คู่ผสม เหรียญทองแดง

– อายุ 45 ปีขึ้นไป ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

  1. ปิงปอง

– ชายเดี่ยว เหรียญเงิน

– หญิงเดี่ยว เหรียญทองแดง

– หญิงคู่ เหรียญทองแดง

– คู่ผสม เหรียญทองแดง

            สำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะเปิดบ้านเป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี