กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ ’67

สังสรรค์ปีใหม่ "THANKS PARTY HAPPY PBRU"

                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันปีใหม่ 2567 “Thanks Party HAPPY PBRU” ภายใต้ธีม Dream Career (อาชีพในฝัน) ที่สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้น เมื่อช่วงค่ำวันที่ 10 มกราคม 2567 ภายในงานมีการประกวดชุดแต่งกาย การแสดงของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ การจับรางวัลมอบให้กับบุคลากร โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ที่เป็นฟันเฟืองช่วยกันปฏิบัติงานจนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี