อบรมการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร

กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดโครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร  เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ที่กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม SU504 อาคารนิวัติสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคุณธัญรัตน์ สุมนารุจิรางค์ นายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนักศึกษาและศิษย์เก่าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 100 คน

         โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร เป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ รู้จักและสร้างความเข้าใจในกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับเกียรติจากว่าที่ ร.ต.ต. พินิจ  น่วมคุณสิน  รองสารวัตรปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบุคลากรสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ เทคนิคการขับขี่รถอย่างปลอดภัย กฎหมายจราจรทางบกและกฎหมายจราจรทางหลวงและการอบรมทักษะการคาดการณ์อุบัติเหตุ

          จากนั้นในช่วงบ่ายได้มีการสาธิตการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยวิทยากรจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮอนด้า เพชรบุรี พร้อมทั้งมีการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายและทดสอบภาคปฏิบัติให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี