มรภ.เพชรบุรีร่วมกับ กปภ.เพชรบุรี สำรวจพื้นที่วางระบบน้ำประปาในวิทยาเขตโป่งสลอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
สำรวจพื้นที่วางระบบน้ำประปาในวิทยาเขตโป่งสลอด อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ

         วันที่ 17 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยนายเทพฤทธิ์ นาคสวัสดิ์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม และบุคลากรจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด เพื่อสำรวจและวางแผนการติดตั้งระบบน้ำประปา โดยมีนายไพฑูรย์ พงษ์รอด ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล

            สำหรับการติดตั้งระบบน้ำประปาในครั้งนี้ สืบเนื่องจากวิทยาเขตโป่งสลอดเป็นพื้นที่ที่ ๆ มีฝนตกน้อย ส่งผลให้มีปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และในขณะนี้บริเวณพื้นที่ได้รับความนิยม มีนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการในการพักผ่อนและใช้เป็นสถานที่ในการฝึกปฏิบัติให้แก่นักศึกษา แต่ผู้ที่เข้าไปใช้บริการในพื้นที่ค่อนข้างประสบปัญหาในเรื่องการปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด ไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าที่ควร

            มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรีในการวางแผนติดตั้งระบบน้ำประปาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้าในใช้บริการในพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร โดยในเบื้องต้นพบว่าจะต้องมีการติดตั้งระบบแรงดันน้ำเพื่อให้ปริมาณน้ำไหลเข้าไปยังพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ และจะมีการลงพื้นที่เพื่อทำการประเมินและวางแผนการทำงานในครั้งต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี