คณะกรรมการสภาการแพทย์ทางร่วมแห่งประเทศไทยเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาฯ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะกรรมการสภาการแพทย์ทางร่วมแห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

            วันที่ 16 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะกรรมการสภาการแพทย์ทางร่วมแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอาจารย์สัญญา ธีรเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้การต้อนรับ และนำชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยนิทรรศการ 3 ห้อง คือ ห้องรอยเสด็จฯ เพชรบุรี ห้องเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศ์ และห้องราชภัฏน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนา

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี