มรภ.เพชรบุรีเปิดบ้านแนะแนวการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนหนองพลับวิทยา ในการเดินทางมาศึกษาดูงานและเข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษา

            วันที่ 18 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตลอดจนคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อวรับคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองพลับวิทยา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายกลยุทธ ยกย่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพลับวิทยา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและเข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาจากคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษาแต่ละคณะ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ

           นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการกับผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพลับวิทยา เพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและการบริการวิชาการในการส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัยในหลักสูตรต่าง ๆ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี