นิทรรศการ “กะปี๊ห้วยข้อง”

"กะปี๊ห้วยข้อง" นิทรรศการในงาน "ยางนา เฟสติวัล - YANG-NA Festival ณ ถ้ำรงค์"

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลห้วยข้อง ร่วมจัดนิทรรศการ “กะปี๊ห้วยข้อง” ในงานลานเพลินร้อยดี วิถีบ้านลาด ลานวัฒนธรรมสร้างสุข รุกขมรดกยางนา ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ “ยางนา เฟสติวัล – YANG-NA Festival ณ ถ้ำรงค์” ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2567 ในพื้นที่ริมถนนเพชนเกษม ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เขาร่วมในการจัดนิทรรศการ

         ภายในนิทรรศการมีการจัดจำหน่ายข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องหอมมะลิ ทองม้วนน้ำตาลโตนด ซึ่งเป็นสินค้าที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ลงพื้นที่ไปพัฒนาร่วมกับชุมชน นอกจากนี้ยังมีข้าวหอมมะลิที่ทานคู่กับแกงบอนมาแจกให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิมฟรีด้วย

 #กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี