ประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงงบประมาณ ปี 67

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณ ประจำปี 2567

      วันที่ 22 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรกองนโยบายและแผน ประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี