“ครูพละ” เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

       อาจารย์ ดร.คมชนัญ โวหาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ นำนักศึกษาในรายวิชาการบริหารพลศึกษาในโรงเรียน เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันก่อนนี้ เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมพลศึกษา ที่ครูพลศึกษาต้องบริหารจัดการในโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากนายพิทักษ์ สุระชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กล่าวให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ โอกาสนี้คณะครูและนักศึกษาได้มอบของใช้และขนมไว้ให้กับน้อง ๆ ได้ใช้ประโยชน์ด้วย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี