คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมพิธีปิดโครงการ “แก่งกระจาน สานพลัง เพิ่มโอกาสทางการศึกษา”

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นเกียรติในการปิดโครงการ
“แก่งกระจาน สานพลัง เพิ่มโอกาสทางการศึกษา”

              วันที่ 24 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านด่านโง อำเภอแก่งกระจาน เพื่อร่วมเป็นเกียรติในการปิดโครงการ “แก่งกระจาน สานพลัง เพิ่มโอกาสทางการศึกษา” โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ปืที่ 3 โรงเรียนบ้านด่านโงและโรงเรียนบ้านหนองปืนแตก จำนวน 75 คน เข้าร่วมในการฝึกทักษะอาชีพ โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2  วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในการให้ทุนสนับสนุนและหาแหล่งทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีศักยภาพที่จะศึกษาต่อ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี