กองพัฒนานักศึกษาออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ

กองพัฒนานักศึกษาออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ ประจำเดือนมกราคม 2567

              วันที่ 26 มกราคม 2567 ศูนย์ให้บริการสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา ออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้แก่บุคลากรและนักศึกษา ณ บริเวณชั้น 1 อาคารนิวัตสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีการให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ การวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงและคำนวณค่า BMI บริการยารักษาโรคเบื้องต้น บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและการลดละเลิกบุหรี่ การตรวจวัดน้ำตาล โดยวิธีการเจาะปลายนิ้ว ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี