ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ (ภาค ค.) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 8/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ (ภาค ค.) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 8/2566

              ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินทักษะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 8/2566 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ (ภาค ค.) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 8/2566 ในวันที่ 26 มกราคม 2567 นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ (ภาค ค.) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 8/2566 เป็นวันพุธ ที่ 31 มกราคม 2567

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ (ภาค ค.) พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 8/2566