แนะแนวการศึกษา “เยือนถิ่นแดนตาล เปิดบ้านโตนดหลวง”

กลุ่มงานสื่อสารองค์การ ร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษา ในงานเปิดบ้านวิชาการ
"เยือนถิ่นแดนตาล เปิดบ้านโตนดหลวง"

              อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์ ร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษา งานเปิดบ้านวิชาการ “เยือนถิ่นแดนตาล เปิดบ้านโตนดหลวง” เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายประชา แก้วสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา คณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

            สำหรับงานเปิดบ้านวิชาการ “เยือนถิ่นแดนตาล เปิดบ้านโตนดหลวง” จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยกลุ่มงานสื่อสารองค์กร ได้นำบูธแนะแนวการศึกษาไปจัดแสดงภายในงานเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและยังเเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี