การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Novel Food Services for Sustainable Future”

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Novel Food Services for Sustainable Future”

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Novel Food Services for Sustainable Future” โดย Professor Dr.Akihiro Lijima (Takasaki City University of Economics, JAPAN) วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สนใจสมัครเข้าร่วมฟังคลิกเลย
https://bit.ly/37LiE6s

หรือ สมัครโดยตรงที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุดตา
โทรศัพท์ 081-7735018

สมัครได้ ถึง 14 ก.พ. นี้เท่านั้น

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี