การยกระดับอาหารท้องถิ่นเมืองเพชรสู่มาตรฐานสากล

กิจกรรมการอบรม หลักสูตรการยกระดับอาหารท้องถิ่นเมืองเพชรสู่มาตรฐานสากล
ภายใต้ “แผนงานวิจัยเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่า
สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน”

          เมื่อวันที่ 27- 28 มกราคม 2566 โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการยกระดับอาหารท้องถิ่นเมืองเพชรสู่มาตรฐานสากล ภายใต้ “แผนงานวิจัยเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

          การอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การถ่ายทอดองค์ความรู้เมนูต้นตำรับเพชรบุร สำรับเก่าชาวเมืองเพชร และอาหารเมืองเพชรฟิวชั่น จำนวน 21 เมนู พร้อมทั้งการเลือกวัตถุดิบเมืองเพชร เช่น มะนาวแป้น เกลือสมุทร น้ำตาลโตนด พริกกระเหรี่ยง เป็นต้น พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติเมนูอาหาร ประกอบด้วย ผัดไทยเมืองเพชร ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดง ขนมจีนทอดมัน แกงหัวตาล ต้มยำน้ำแดง ข้าวแช่เมืองเพชร ลอดช่องน้ำตาลข้น ขนมหม้อแกง ขนมตาล ข้าวเกรียบงา และผัดไอ้คุ่ย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี