10  มหาวิทยาลัยราชภัฏ ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย

10  มหาวิทยาลัยราชภัฏ ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย

PHETCHABURI-RAJABHAT-UNIVERSITY-Webometrics-2020
PHETCHABURI-RAJABHAT-UNIVERSITY-Webometrics-2020

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้อันดับที่ 6 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
Webometrics – Ranking Web of Universities January 2020

ที่มาของการจัดอันดับ :  http://www.webometrics.info