ซ้อมแผนเหตุกราดยิง: หนี ซ่อน สู้

กลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม จัดการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุคนร้ายกราดยิงในสถานศึกษา (Active Shooter) ด้วยกลวิธี “หนี ซ่อน สู้”

            วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุคนร้ายกราดยิงในสถานศึกษา (Active Shooter) “หนี ซ่อน สู้” ประจำปี 2567 ที่กลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อมได้จัดขึ้น โดยมีบุคลากรและ นักศึกษาเข้าร่วม เพื่อส่งเสริมความรู้ความปลอดภัยในด้านการจัดการเมื่อเกิดเหตุ

         ก่อนการจำลองสถานการณ์จริง ได้การให้ความรู้ในเรื่องของลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ การใช้อุกรณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยได้รับเกียรติจากพันตำรวจตรีโย บัวบาน สารวัตรปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรีและข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมเป็นวิทยาการในการบรรยายให้ความรู้

     จากนั้นเป็นการฝึกซ้อมการปฏิบัติเสมือนจริงเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงในสถานศึกษา ภายในอาคารวิทยาภิรมย์ ซึ่งเป็นอาคารที่ทำการสำนักงานอธิการบดี และหน่วยอื่น ๆ อีกมากมาย รวมไปถึงห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยและห้องเรียนรวมต่างๆ การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในครั้งนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น 

     สำหรับกลวิธี “หนี ซ่อน สู้” หรือ “Run Hide Fight” เป็นหลักสากลที่ FBI และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในหลาย ๆ ประเทศ นำมาใช้แนะนำประชาชนเอาชีวิตรอดในเหตุกราดยิงที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง “หนี” เมื่อหาเส้นทางหลบหนีไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้ “ซ่อน” เมื่อไม่สามารถหลบหนีออกจากพื้นที่ได้ ให้หาสถานที่ปลอดภัยซ่อนตัว และ “สู้” ทางเลือกสุดท้ายเมื่อไม่สามารถหนีหรือซ่อนตัวได้ และคนร้ายกำลังจะเข้าถึงตัว

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี