มรภ.จันทรเกษม ลงพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด เพื่อศึกษาผลลัพธ์กระบวนการวิศวกรสังคม

กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาจาก มรภ.จันทรเกษมลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้วิศวกรสังคม วิทยาเขตโป่งสลอด เพื่อศึกษาผลลัพธ์จากกระบวนการวิศวกรสังคม

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ ดร.เมธาวิน  สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วิวิศน์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในการเข้าศึกษาดูงานด้านจิตอาสาและกระบวนการวิศวกรสังคมในหน่วยงานสโมสรคณะวิทยาการจัดการและองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         โอกาสนี้ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้วิศวกรสังคม วิทยาเขตโป่งสลอด เพื่อศึกษาภูมิปัญญาของชาวบ้านและผลผลิตที่ได้จากกระบวนการวิศวกรสังคม 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี