นศ. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ เข้ารับรางวัลในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ

สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เข้ารับรางวัลในการประกวดหุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ 2567

         นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย นางสาวธัญญารัตน์ สาระเห็ด นายดนัย สืบเทศ นายธนกฤต ม่วงทอง นายภูมิวัฒน์ เจริญแสง และนางสาวปิยาภรณ์ คำชัย เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventor Awards 2024 ระดับอุดมศึกษา ในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ 2567 ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

        การประกวดในครั้งนี้ นักศึกษาได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในกลุ่มเรื่องสุขภาพและการแพทย์ เรื่องหุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล โดยมีอาจารย์ ดร.พิศิษฐ์ เฮงจินดาสิริธณัท เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยสามารถคว้ารางวัลเหรียญเงินจากการประกวด

       สำหรับหุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น โดยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อลดอัตราเสี่ยงการแพร่กระจายจากการสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) โดยหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้โดยผ่านการควบคุมระยะไกลด้วยรีโมทอาร์ซีแบบไร้สาย และติดตั้งระบบการฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี