คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ในสังกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 – ปีที่ 6 เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันก่อนนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

       โอกาสนี้ได้นำน้อง ๆ นักเรียน เข้าเยี่ยมชมในแต่ละสาขาวิชาของคณะ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ซึ่งน้องได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี