สาขาวิชาภาษาจีน ร่วมจัดซุ้มนิทรรศการเนื่องในวันตรุษจีน

สาขาวิชาภาษาจีน ร่วมจัดซุ้มนิทรรศการประเพณีวัฒนธรรมจีน เนื่องในวันตรุษจีน

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมงานเทศกาลตรุษจีน ที่คณะกรรมการสหสมาคม-มูลนิธิสมาคมชาวจีน 7 คณะได้ร่วมกันจัดขึ้น เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณแยกวัดธ่อ ถนน 18 เมตร อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พร้อมร่วมผัดหมี่กระทะยักษ์แจกจ่ายให้ผู้มาร่วมงาน จากความเชื่อที่ว่าหากได้รับประทานหมี่เหลืองผัดในวันตรุษจีนอายุจะยืนยาว

            โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง ประธานสาขาวิชาภาษาจีน ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนจัดซุ้มนิทรรศการประเพณีวัฒนธรรมจีน เช่น การชงชาจีน การถักเชือกจีนและการตัดกระดาษจีน เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนและร่วมสืบสานประเพณีตรุษจีนด้วย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี