ประกวดวงดนตรี PBRU MUSIC CONTEST 2024

กองพัฒนานักศึกษา จัดการประกวดวงดนตรี PBRU MUSIC CONTEST 2024
และประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

         การประกวดวงดนตรี PBRU MUSIC CONTEST 2024  และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นเนื่องในงานราชภัฏสดุดี 14 กุมภา วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากจังหวัดต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

       สำหรับการประกวดวงดนตรี PBRU MUSIC CONTEST 2024 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มีน้อง ๆ นักเรียนสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 18 ทีม  โดยผลการแข่งขัน

ทีมชนะเลิศได้แก่ ทีม All New จากโรงเรียนหัวหินวิทยาคม

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม T.W. จากโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Iron Bird โรงเรียนบรมราชิชีนาถราชวิทยาลัย

        รางวัชมเชย 2 รางวัล ได้แก้ ทีม BWP BAND โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี และทีม Your Song โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

ขณะที่การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวนัสนันท์ อ่วมสะอาด โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวชยานันท์ สุขสาลี โรงเรียนท่ายางวิทยา

รองชนะเลิศอันดับ 2 นายภานุวิชญ์ ใจแก้ว  โรงเรียนเขาย้อยวิทยา

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นางสาวบุญยวีร์ พิมพ์โพธิ์ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา และนางสาวฤทัยชนก มงคลศิริ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี