คณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมงานศิลปะบนผืนข้าว

คณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมงานศิลปะบนผืนข้าว
ตามโครงการสร้างศิลปะบนผืนนาด้วยข้าวสรรพสี

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมงานศิลปะบนผืนข้าว ตามโครงการสร้างศิลปะบนผืนนาด้วยข้าวสรรพสี ณ ไร่เพชรมาลัยกุล วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและพืชอาหารสัตว์ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันก่อนนี้

        ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการปลูกข้าวสรรพสี ซึ่งเป็นการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างพันธุ์พ่อ “ข้าวเจ้าหอมนิล” กับพันธุ์แม่ “ข้าวก่ำหอมนิล”ของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว การปรับปรุงพันธุ์ได้ข้าวสรรพสี จำนวน 5 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ใบสีชมพูทับทิมต้นสูง (สรรพสี 01) ใบสีชมพูทับทิมต้นเตี้ย (สรรพสี 02) ในสีชมพูแถบเขียวคละขาวต้นสูง (สรรพสี 03) ใบสีชมพูแถบเขียวและขาวต้นเตี้ย (สรรพสี 04) และในสีขาว (สรรพสี 05) ข้าวสรรพสีมีสารแอนโทไซยานิน กับคลอโรฟิลล์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันและโรคมะเร็ง บำรุงสายตา ใบข้าวสามารถมาทำเป็นชาได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าแบบครบวงจร

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี