คณะกรรมการเหล่ากาชาด ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนฯ

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

        วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมตาลโตนด กองพัฒนานักศึกษา นำโดยอาจารย์ ดร.เมธาวิน  สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีและนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 ราย ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางพัณณ์ชิตา  นำพูลสุขสันต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี และคณะ

          การตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนฯ ในครั้งนี้ ได้มีการพูดคุยกับนักศึกษาด้านการเรียน ความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตประจำวันและสุขอนามัยของนักศึกษา พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่นักศึกษาทุนที่มาร่วมรับการตรวจเยี่ยมด้วย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี