การเปิดเผยราคากลาง จ้างเปลี่ยนโคมไฟส่องสว่างพร้อมติดตั้ง ชั้น 2-3 อาคารนิวัตสโมสร จำนวน 1 งาน

pbru

การเปิดเผยราคากลางจ้างเปลี่ยนโคมไฟส่องสว่างพร้อมติดตั้ง ชั้น 2-3 อาคารนิวัตสโมสร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลดข้อมูล

การเปิดเผยราคากลาง จ้างเปลี่ยนโคมไฟส่องสว่างพร้อมติดตั้ง ชั้น 2-3 อาคารนิวัตสโมสร จำนวน 1 งาน