ประกาศผู้ชชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนโคมไฟส่องสว่างพร้อมติดตั้ง ชั้น 2-3 อาคารนิวัตสโมสร จำนวน 1 งาน

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนโคมไฟส่องสว่างพร้อมติดตั้ง ชั้น 2-3 อาคารนิวัตสโมสร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนโคมไฟส่องสว่างพร้อมติดตั้ง ชั้น 2-3 อาคารนิวัตสโมสร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 02/2567 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น การจัดจ้างเปลี่ยนโคมไฟส่องสว่างพร้อมติดตั้ง ชั้น 2-3 อาคารนิวัตสโมสร จำนวน 1 งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผู้ชชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนโคมไฟส่องสว่างพร้อมติดตั้ง ชั้น 2-3 อาคารนิวัตสโมสร จำนวน 1 งาน