ตรวจเยี่ยมพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ตรวจเยี่ยมพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำเสนอศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนครบวงจร