คณะเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรและของดีท่ายาง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตร และของดีท่ายาง ครั้งที่ 31

         อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานเกษตร และของดีท่ายาง ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567 ณ สนามกีฬา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

         ภายในนิทรรศการ นอกจากจะมีการให้ความรู้ด้านการเกษตรในด้านปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการแล้ว ยังได้มีการนำปุ๋ยขี้แดดนาเกลือมาแจกให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในนิทรรศการด้วย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี