เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรธรณี “พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน”

รองอธิการบดีฯ นำคณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน
ศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยบุคลากรสถาขันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เนื่องในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” ซึ่งอยู่ในโปรแกรมฐานเรียนรู้ที่ 1 เส้นทางการเรียนรู้อุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกดําบรรพ์ ไดโนเสาร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์

         โอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกดําบรรพ์ไดโนเสาร์ รวมถึงศึกษาเรียนรู้ฟอลซิลทะเลโบราณ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมแหล่งขุดค้นฟอลซิล และรียนรู้วิธีการขุดค้นฟอลซิล เยี่ยมชมอาคารวิจัย คลังซากดึกดําบรรพ์

        สำหรับพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดให้บริการทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์) สอบถามรอบเข้าชม โทร. 08 0165 1070

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี