งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”

ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมงานงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 "ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม"

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา นำนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บุคลากรจากสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

        งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช ซึ่งมีการแสดงจาก 107 สถาบันการศึกษา จำนวนชุดการแสดงกว่า 150 ชุด มีนักแสดงเดินทางมาจากทั่วประเทศจำนวนกว่า 2,000 คน

         โอกาสนี้ นักศึกษาจากสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมแสดงในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ในชุดการแสดง “เกลือพริบพรี อัญมณีบ้านร่องใหญ่” ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี