มรภ.เพชรบุรีร่วมเทิดพระเกียรติ ร.9 เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9
เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"

        วันที่ 2 มีนาคม 2567 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้นายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์ รักษาการหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวปัทมา ไชยโอชะ นักบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพะบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี

       ทั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพะบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี