กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงาน PBRU 2567

กองพัฒนานนักศึกษาจัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงาน PBRU 2567

          อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านการพัฒนานักศึกษาและการสื่อสรองค์กร เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมตลาดนัดแรงงาน PBRU 2567 ที่กองพัฒนานักศึกษาได้ร่วมกับศูนย์เตรียมความพร้อมสู่การทำงานจัดขึ้น เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีที่ 4 ศิษย์เก่าและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วม

        กิจกรรมภายในนอกจากจะมีการให้ความรู้ในเรื่องการเขียนเรซูเม่ให้ปัง! จบใหม่ ยังไงก็ได้งานแล้ว ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องของเทคนิคการส่งสมัครงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Guideline เทคนิคการสัมภาษณ์งานออนไลน์ โดยผู้แทนจากบริษัท JOBTOPGUN นอกจานี้ยังได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการต่าง ๆ ในการมาเปิดบูธรับสมัครงานด้วย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี