รังสรรค์นาฏยทัศนา วิพิธล้ำค่าคู่ศิลป์แผ่นดินไทย

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี

รังสรรค์นาฏยทัศนา วิพิธล้ำค่าคู่ศิลป์แผ่นดินไทย 2566
วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2567
📍 รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการ รังสรรค์นาฏยทัศนา วิพิธล้ำค่าคู่ศิลป์แผ่นดินไทย 2566 📍
สามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 1-5 มีนาคม 2567 ถึง รับสมัครจำนวน 300 คน เท่านั้น
กิจกรรมเลือก 2 เครดิต
ระยะเวลาการจัดงาน : วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567
เริ่มลงทะเบียน 13.30-14.00 น.
กิจกรรมเริ่ม 13.30-17.30 น.
ชุดคณะกางเกงวอร์ม