นศ.ศิลปะการออกแบบโชว์ศักยภาพงานศิลป์ เตรียมบินไปดูงานต่างประเทศ

นักศึกษาศิลปะการออกแบบโชว์ศักยภาพงานศิลป์
ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เตรียมบินไปดูงานต่างประเทศ

           หลังจากที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นายพนาวัน อยู่เย็น นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายณัฐวุฒิ ลาภส่งผล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนายสุธีกานต์ ช่วยทิพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เป็นศิลปินรุ่นใหม่ ในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ผ่านเข้ารอบเพื่อปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน ณ จังหวัดภูเก็ต พร้อมส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันในรอบต่อไป

         ล่าสุดวันที่ 8 มีนาคม 2567 ได้มีการประกาศผลการแข่งขัน ผลปรากฏว่า นายสุธีกานต์ ช่วยทิพย์ นักศึกษาชั้นปี 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมได้รับโอกาสในการเดินทางไปอบรมและศึกษาดูงานด้านศิลปะต่างประเทศ ในช่วงเดือนสิงหาคม นี้ ขณะที่นักศึกษาอีก 2 คน ผลงานได้รับการคัดเลือกร่วมแสดง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีอาจารย์กิตติพันธุ์ ชินวรรณโชติ ประธานสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ และอาจารย์เขมา แฉ่งฉายา อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

          โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ เทคนิค วิธีการและประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยให้กับศิลปินรุ่นใหม่ ประเภทผลงาน จิตรกรรม (Painting) ประติมากรรม (Sculpture) ภาพพิมพ์ (Printmaking) และสื่อผสม (Mixed Media) ในหัวข้อ “ศิลป์เชื่อมสัมพันธ์” (ART CONNECTING)  โดยการคัดเลือกเยาวชนที่ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ ซึ่งมีผลงานโดดเด่นและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ เพื่อการต่อยอด พัฒนาแนวคิดในการสร้าสรรค์ผลงาน รวมถึงได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินที่มีผลงานเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี