นิทรรศการจากหน่วยวัด “เซนติ 10 ยกกำลัง -2”

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน นำเสนอนิทรรศการจากหน่วยวัด "เซนติ 10 ยกกำลัง -2"

            นิทรรศการเซนติ 10 ยกกำลัง -2 เป็นผลงานที่ถ่ายทอดฝีมือของนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จนถึงผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่เปรียบเป็นหน่วยวัดเซนติเมตรจนไปถึงหน่วยเมตร โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ บริเวณลานข้างอาคารสถาปัตยกรรมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

        สำหรับที่มาของนิทรรศการเซนติ 10 ยกกำลัง -2 เกิดขึ้นจากหน่วยวัดในไม้บรรทัด ที่เปรียบเสมือนเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุด โดยภายในงานนอกจากจะมีการนำเสนอผลงานของนักศึกษาแล้ว ยังมีกิจกรรมให้ผู้สนใจได้ร่วมกันเพ้นท์ภาพรูปใบหน้าของตัวเองเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเข้ามาร่วมงานอีกด้วย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี