ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “สบู่เหลวโกโก้บัตเตอร์ออยล์”

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์
"สบู่เหลวโกโก้บัตเตอร์ออยล์"

          วันที่ 11 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่ชุมชนช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามและทบทวนกระบวนการทำสบู่เหลวโกโก้บัตเตอร์ออยล์ โดยมีนายนันทปรีชา คำทอง ประธานวิสาหกิจชุมชนวิถีเกษตรธรรมชาติให้การต้อนรับ

           การลงพื้นที่ดังกล่าวมีกิจกรรมติดตามและทบทวนกระบวนการทำสบู่เหลวโกโก้บัตเตอร์ออยล์ รวมถึงได้ร่วมกันลงมือทำสบู่เหลวโกโก้บัตเตอร์ออยล์ และมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงการได้ทดลองใช้สบู่เหลวโกโก้บัตเตอร์ออยล์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนช้างแรกเป็นอย่างดี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี