มรภ.เพชรบุรี รณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกันโรคไวรัสโคโรน่าในสถานศึกษา

 

 

มรภ.เพชรบุรี รณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกันโรคไวรัสโคโรน่าในสถานศึกษา

ช่วงบ่ายวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการรณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธาน

สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน การเกิดไวรัสโคโรน่ากำลังระบาดเป็นวงกว้างในประเทศจีนและประเทศอื่นๆ รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีอยู่ติดกับพื้นที่เสี่ยง คือ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรคไวรัสโคโรน่า  และเป็นการกระตุ้นเตือนให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ได้พึงระวังและใส่ใจต่อการดูแลสุขภาพตนเอง ตลอดจนเป็นการนำความรู้และศาสตร์ทางด้านสุขภาพที่เรียนมานำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

 โดยภายในกิจกรรม นอกจากมีการเดินรณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกันโรคไวรัสโคโรน่าไปยังคณะและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ยังมีการมอบป้ายคิวอาร์โค๊ดเพื่อใช้ในการสำรวจตัวเองในเบื้องต้น และมอบน้ำยาล้างมือฆ่าเชื้อให้กับทุกหน่วยงานด้วย

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นายธนพล ศรีจันทร์ นักศึกษาฝึกงาน