มรภ.เพชรบุรี โชว์วิสัยทัศน์ด้านอาหารและการท่องเที่ยว ในงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 37

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมแสดงศักยภาพตามวิสัยทัศน์ด้านอาหารและการท่องเที่ยว ในงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 37
"พระนครคีรี สดุดีจอมราชัน มหัศจรรย์แดนมรดกโลก"

           วันที่ 14 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 37 “พระนครคีรี สดุดีจอมราชัน มหัศจรรย์แดนมรดกโลก” ที่จังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14 – 23 มีนาคม นี้ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี และพื้นที่โดยรอบ

            โอกาสนี้ สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ได้นำนักศึกษาร่วมทำการแสดงในพิธีเปิดงาน “พระนครคีรี สดุดีจอมราชัน มหัศจรรย์แดนมรดกโลก” ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นเพชรบุรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

          เช่นเดียวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหารและสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้นำอาหารที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของแต่ละอำเภอในจังหวัดเพชรบุรีทั้ง 8 อำเภอมารังสรรค์เป็นเมนูด้วยวัตถุดิบหลักของแต่ละท้องถิ่นให้ผู้สนใจได้เข้ามาลิ้มรส และยังมีเมนูเพื่อจัดจำหน่ายอีก 3 เมนู ได้แก่ โตนดหนึบ สรรพรสและไอศกรีมน้ำตาลโตนด สำหรับผู้สนใจสามารถตามไปชมและชิม พร้อมเป็นกำลังใจให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ทุกค่ำคืน บริเวณลานจักรราศี อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

            นอกจากนี้ ในคืนวันที่ 23 มีนาคม นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะร่วมขับเคลื่อนเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก กับกิจกรรมกาล่าดินเนอร์เชฟท์เทเบิ้ล ณ ลานโรงโขง “เชฟท์เทเบิ้ล ณ พระนครคีรี พริบพรี พอเพียง”เป็นการบูรณาการระหว่างคณะที่ได้นักศึกษานำความรู้จากการเรียนมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี