มรภ.เพชรบุรีร่วมกับ มรภ.บุรีรัมย์ เผยแพร่ภาพยนตร์ “มหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์เหนือมิติ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เผยแพร่ภาพยนตร์ “มหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์เหนือมิติ” สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ระบบธรรมชาติภายใต้องค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน

        วันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ ห้องรพีพรรณเทียมเดช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร.พิศมัย ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และพ่อคำเดื่อง ภาษี ปราชญ์ของแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ ในโอกาสเข้าร่วมการเผยแพร่ภาพยนตร์เรื่อง “มหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์เหนือมิติ”

      โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.พิศมัย ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กล่าวถึงภาพยนตร์เรื่องมหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์เหนือมิติ ว่า “เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดและสร้างความตระหนักในการเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบธรรมชาติผ่านสื่อภาพยนตร์ มุ่งหวังให้ทุกคนหันมาสนใจเรียนรู้ระบบธรรมชาติที่จะนำไปสู่การสร้างความอุดมสมบูรณ์ มั่นคงและยั่งยืน มีการให้ความรู้เรื่องระบบธรรมชาติภายใต้องค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี