ประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ ประเมินความรู้ความสามารถ
สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

                 วันที่ 20 มีนาคม 2567 ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4(2) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 โดยมีนายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์ รักษาการหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายอภิวัฒน์ เพ็ชรสวาท หัวหน้างานสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง และ นายกันวรุจน์ เอกวัตร ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นคณะกรรมการประเมิน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี