มรภ.เพชรบุรี ต้อนรับคณะ มจธ. ลงพื้นที่ศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและวิศวกรสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ลงพื้นที่ศึกษาการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และวิศวกรสังคม

          วันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมตาลโตนด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านการพัฒนานักศึกษาและการสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยอาจารย์ปองพล รักการงาน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดยนายจิระพันธุ์ เนื่องจากนิล คณะอนุกรรมการส่งเสริมและประเมินผลการเรียนรู้คู่ชุมชน หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนสังคม

         สำหรับการเข้าศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานในส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และวิศวกรสังคมโดยกองพัฒนานักศึกษา

        ช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ได้มีการลงพื้นที่ศูนย์วิศวกรสังคมเกษตรพอเพียง วิทยาเขตโป่งสลอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อศึกษากระบวนการทำงานของนักศึกษาในการพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอดบนพื้นที่ 30 ไร่ ภายใต้การพัฒนา Soft Skill ด้วยเครื่องมือวิศวกรสังคม 5 เครื่องมือ ประกอบด้วย ฟ้าประทาน นาฬิกาชีวิต ไทม์ไลน์พัฒนาการ ไทม์ไลน์กระบวนการ และ M.I.C. Model นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ไปยังแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนที่นักศึกษาวิศวกรสังคมได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานพัฒนาและยกระดับสินค้า ผลิตภัณฑ์ในชุมชน โดยมีอาจารย์มีความเชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์เป็นโค้ชคอยให้คำแนะนำและติดตามการดำเนินงานของนักศึกษา

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี