คณะกรรมการส่งเสริมฯ จัดการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานฯ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานฯ นำรายได้เป็นสนับสนุนการศึกษา

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยพลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับพลเอก วินัย ภัททิยกุล อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2567  โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี และกองทัพบกจัดขึ้น ณ สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567

               การแข่งขันกอล์ฟการกุศลประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ เป็นการหารายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสามัคคีสร้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ

             สำหรับการแข่งขันทีมที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ทีมคุณวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

            ขณะที่การแข่งขันประเภทบุคคล

  1. ประเภท Overall Low Gross ได้แก่ คุณอำนวย เวศสุวรรณ

  2. ประเภท Overall Low ได้แก่ พ.อ.สนอง ธัญญานนท์

  3. ประเภท Flight A 0 – 12              ชนะเลิศ ได้แก่ คุณอนุชา แย้มน้อย

                                                        รองชนะเลิศ ได้แก่ ร.อ.พชรพล ทองหยอด

  1. ประเภท Flight B 13 – 18          ชนะเลิศ ได้แก่ คุณโยธิน

                                                       รองชนะเลิศ ได้แก่ คุณชาญชัย บรรจงทัด

  1. ประเภท Flight C 19 – 24         ชนะเลิศ ได้แก่ น.อ.รังสรรค์ โสธิตะสุวรรณ

                                                     รองชนะเลิศ ได้แก่ คุณกุศล ศรีบุญยะแก้ว

  1. ประเภท Flight D 25 – 36       ชนะเลิศ ได้แก่ พล.อ.สมชาติ ศิลป์เจริญ

                                                     รองชนะเลิศ คุณณุวรรณา อนันตกิตไพศาล

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี