ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขัน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันและเวลาการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

        ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ดังไฟล์ที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดประกาศ

PhetchaburiJob670326-1