การเปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงห้องสันทนาการสำหรับนักศึกษา ชั้น ๑ อาคารศูนย์ภาษาและดิจิทัล

pbru

การเปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงห้องสันทนาการสำหรับนักศึกษา ชั้น ๑ อาคารศูนย์ภาษาและดิจิทัล จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)