ประกาศ การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ

        ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ดังไฟล์ที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดประกาศ

PhetchaburiRe670327-1