การเปิดเผยราคากลางชุดปฏิบัติการนวัตกรรมด้านศิลปะร่วมสมัยสร้างต้นแบบจำลอง ๓ มิติ

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดปฏิบัติการนวัตกรรมด้านศิลปะร่วมสมัยสร้างต้นแบบจำลอง ๓ มิติ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)